Dětský Divadelní Klub NAdivOKO

 
Dětský divadelní klub otevře brány ve školním roce 2019/2020 17.6.2019.
(Změna datumu vyhrazena. Sledujte web a FB. Děkujeme.)
 
 
DĚTSKÝ DIVADELNÍ KLUB NAdivOKO - III. část 9.4. - 8.6.2019
 
DĚTSKÝ DIVADELNÍ KLUB NAdivOKO - II. část 22.1. - 26.3.2019
 
DĚTSKÝ DIVADELNÍ KLUB NAdivOKO - I. část 20.9. - 8.12.2019
 
Nutno na začátek podotknout, že DDK NAdivOKO je místo, kde bychom se chtěli setkávat s dětmi, které touží tvořit, seznamovat se, objevovat nové věci, dělat běžné věci s radostí, rozvíjet sami sebe, děti, které mají rády nebo tíhnou, směřují k umění.
Je pro nás velmi důležité, aby skupina byla věkově smíšená a proto máme v současné době v klubu děti od 4 do 12 let. Jsme přesvědčeni, že mezigenerační výměna je nejpřirozenější formou vzájemného učení a inspirace. Učíme se naprosto přirozenou formou úplně všichni, i my vedoucí.

Klubovými průvodkyněmi jsou MgA. Jana Mifková a Kateřina Bukáčková, některých setkání se účastní i další členové naší divadelní skupiny KDS EFFRENATA a to buď civilně anebo v divadelních rolích.

Jana Mifková je vystudovaná magistra umění v oboru Divadlo a výchova, magistra Speciální pedagogiky - oboru Etoped-Psychoped a pedagog Integrativní speciální pedagogiky a také dramaterapeut.
Kateřina Bukáčková je vystudovaný pedagog střední pedagogické školy, pedagog pro mateřské školy. V současné působí jako asistent pedagoga na základní škole.
Obě kromě svých profesí absolvujeme spoustu kurzů, seminářů a dílen. Jezdíme na letní tábory jako vedoucí nebo umělecké vedoucí, obě hrajeme divadlo a obě vedeme další dětské skupiny, Jana divadelní a umělecké, dětské či pro dospělé a Kateřina folklórní. Jana režíruje, píše, maluje, lektoruje.
Bez tvoření si svůj život ani neumíme představit.


Obsahovou náplň tvoří knihy, lidské nebo pohádkové příběhy, které nás provázejí a dovolují nám otevírat a přibližovat různá témata, hravou a naprosto nenásilnou formou si ověřovat své možnosti, názory, vyměňovat si je, rozvíjet se, učit se naslouchat, komunikovat s ostatními, objevovat své hranice, možnosti, bourat je, znovu budovat, stavět si žebříček hodnot, učit se empatii, vzájemné pomoci, ale současně si budovat zdravé sebevědomí.

V klubu se děti stávají součástí vedení týmu. Pro nás je důležité, co je zajímá, co potřebují, co aktuálně zaměstnává jejich pozornost. Každý jeden člen je pro nás velmi důležitý a snažíme se k němu přistupovat individuálně.
 
 
Téma, které nás nyní provází a bude v II. části a pak i ve III. (duben - červen) je kniha DĚVČÁTKO MOMO A UKRADENÝ ČAS

S sebou:
POHODLNÉ PŘEVLEČENÍ a POHODLNÉ PŘEZUTÍ, teplé ponožky.
 Občas se umažeme, hodně se hýbeme, válíme po zemi, občas upotíme a je nepříjemné v takovém oblečení odcházet domů. Vše ostatní máme pro děti připravené.